„Martwi wszystkich narodów, łączcie się!”, Kościół Nihilistów, Rondo Sztuki, Katowice 2021