Nasza bomba jest kwiatem, Why Quit, Wrocław, 22.02.2020 – 08.03.2020

Piotr Blajerski, Arek Pasożyt, fot. Ala Savashevich
Arek Pasożyt, fot. Ala Savashevich
fot. Ala Savashevich
Karolina Balcer, fot. Ala Savashevich
Karolina Balcer, for. Ala Savashevich
Jagoda Dobecka, fot. Ala Savashevich
Emilia Dudziec, fot. Ala Savashevich
Piotr Blajerski, fot. Ala Savashevich
Tytus Szabelski, fot. Ala Savashevich
Weronika Wysocka, fot. Ala Savashevich
Tytus Szabelski, fot. Ala Savashevich
Tytus Szabelski, fot. Ala Savashevich
Tytus Szabelski, fot. Ala Savashevich
Tytus Szabelski, fot. Ala Savashevich

Tytuł wystawy zaczerpnięty został z eseju Elsy Morante Bomba atomowa: za albo przeciw, którego pierwsza publikacja przypadła na rok 1965 – czas Zimnej Wojny oraz niestrudzonej walki z powojennymi traumami. W krótkim, ale niezwykle ważnym tekście, Morante definiuje sztukę jako działalność człowieka, która jest zawsze uczciwa i staje po stronie słabszych, dzieci oraz braci i sióstr – zwierząt. 

Nasza bomba jest kwiatem to wystawa o strachu przed rozpadem, towarzyszącej każdemu i każdej z nas, bo przecież trudno już tego postępującego procesu nie zauważać. Mechanizmy radzenia sobie z lękiem mogą być różne, dlatego zwracamy uwagę na różnorodne praktyki artystyczne. Nie da się ich wartościować. Niezależnie od wybranej strategii, wszystkie są wyrazem sprzeciwu i próbą zmapowania niosących zagładę  “ośrodków atomowych”. 

Artyści i artystki zaproszeni do udziału w wystawie to osoby, które wytrwale zwracają się ku rzeczywistości stroniąc tym samym od nudy, rozdęcia i komfortu. Świadomość, że tytułowa bomba jest naturalną ekspresją dążącego do samozniszczenia społeczeństwa, to najtrudniejsza lekcja, którą w obliczu katastrofy klimatycznej w dalszym ciągu ciężko nam przyswoić. 

Nasza bomba jest kwiatem to opowieść o zmęczeniu, destrukcji i o wyzysku – silnie obecnych, ale pozornie niemożliwych do uchwycenia –  cechach współczesności.

Wreszcie, mimo wszystko, to wystawa optymistyczna, celebrująca ludzką wrażliwość i empatię, bo jak zauważa Morante: Zgodnie z intuicyjną logiką zdarzeń, dopóki ktoś gdzieś trwa, by pisać poezję na kolumnie, dopóty bombie atomowej trudniej jest wybuchnąć.

Artystki i artyści:

Karolina Balcer

Piotr Blajerski

Jagoda Dobecka

Emilia Dudziec

Iwona Ogrodzka

Arek Pasożyt

Tytus Szabelski

Weronika Wysocka

Koncepcja, organizacja, scenografia oraz oprawa graficzna wystawy: 

Why Quit (Karolina Balcer & Iwona Ogrodzka)