BRZUCHOMÓWSTWO, Kunszt Grupa, Warszawa (Cukry Praga) 2022

BRZUCHOMÓWSTWO

11 Listopada 10 A, Warszawa (Cukry Praga)

20 Sierpnia – 23 Sierpnia 2022

Osoby artystyczne:

Ant Łakomsk / @antlakomsk

Martyna Konieczny / @szumowinki

Kacper Szalecki / @fotokacper

Kuba Stępień / @apkvp

Melanie Wróblewska / @melaniewroblewska

Julka Walkowiak / @walk_owiak

Liwia Mazurkiewicz / @good_hallsy

Alek Sarna / @alek_sarna

Weronika Zalewska / @werozalewska

Tadeusz Stanecki

Julek Płoski / @julekploski

Brzuchomówstwo, inaczej rzucanie głosem, to sztuka sprawiania wrażenia, że mówi się z innego miejsca, osoby lub przedmiotu poza sobą, sprawienie, że głos wydobywa się poza ciałem. Kulturowym rdzeniem brzuchomówstwa jest głęboko niesamowite doświadczenie kontaktu z innością, własną nieświadomością, inną podmiotowością, autorytetem religijnym, nieludzkimi bytami lub nieznaną jeszcze przyszłością.

Prace na wystawie nie budują pełnej, jednolitej, racjonalnej narracji, kompromisu. Są punktami widzenia, czucia, wizjami, wypowiedziami, wielością, rozmawiają ze sobą, trwają w bliskości i wspólnie milczą.

Otwieramy wystawę wchodząc w relacje z pracami poprzez dźwięk, zachęcając do pląsania pomiędzy obiektami, siedzenia, spania, do odczuwania i nieszukania sensów. Prace pozostają nieopisane, nieuproszczone, niespłycone, są wolne zachowując swoją niejasność.

Koncepcja wystawy: Kuba Stępień @apkvp
Realizacja wystawy: Kunszt Grupa @kunszt_grupa