„Pamięci ofiar samogwałtu”. Adam Nehring, Katarzyna Wyszkowska, DOMIE